• Καλές Γιορτές!

    Καλές Γιορτές!

    Προς ενημέρωσή σας, μαθήματα AcrOdance και AcrOdance Flex θα πραγματοποιούνται έως και 18 Δεκεμβρίου και θα ξαναρχίσουν 11 Ιανουαρίου.

    Μαθήματα OmiDO και Tricking θα πραγματοποιούνται έως και 23 Δεκεμβρίου και θα ξαναρχίσουν 4 Ιανουαρίου.

    Ευχόμαστε σε όλους σας υπέροχες γιορτές!!