• Μηνιαίος Στόχος Μαρτίου-Απριλίου 2015

    Μηνιαίος Στόχος Μαρτίου-Απριλίου 2015

    Κάθε μήνα κι ένας ομαδικός στόχος! Αυτό το μήνα ασχολούμαστε με ασκήσεις όπως κυβίστηση, ανακυβίστηση, πλάγια χειροκυβίστηση (τροχός), αλματική κυβίστηση (πανθηράκι), χειροκυβίστηση, χειροανακυβίστηση, συνδιασμούς αυτών και άλλων μεταξύ τους, καθώς και συνδιασμούς με την κατακόρυφη στήριξη. Ο μηνιαίος στόχος του Μαρτίου, μέσω παιγνιωδών, αλλά βασικών ασκήσεων, που οι περισσότερες προέρχονται από τον κόσμο του παιδιού