Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Vinyasa Yoga10.00 - 11.00AcrOdance Kid10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Pilates11.00 - 12.00AcrOdance 4all11.00 - 12.00Pilates11.00 - 12.00AcrOdance 4all11.00 - 12.00Workshops11.00 - 14.00Workshops11.00 - 14.00
12.00 - 13.00 AcrOdance Flex12.15 - 13.45AcrOdance12.00 - 13.30

Handstand13.30 - 15.00
AcrOdance Flex12.15 - 13.45AcrOdance12.00 - 13.30

Handstand13.30 - 15.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Flexibility Time14.00 - 15.00Flexibility Time14.00 - 15.00AcrOdance Kid14.00 - 15.00Flexibility Time14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 AcrOdance Teen17.30 - 18.30

AcrOdance18.30 - 20.00
AcrOdance17.30 - 19.00AcrOdance Teen17.30 - 18.30

AcrOdance18.30 - 20.00
AcrOdance17.30 - 19.00
18.00 - 19.00 Workshops18.30 - 21.30
19.00 - 20.00 Flexibility Time19.15 - 20.15

AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Flexibility Time19.15 - 20.15

AcrOdance Flex20.30 - 22.00
20.00 - 21.00 AcrO Duets20.30 - 22.00AcrO Duets20.30 - 22.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 AcrOdance12.00 - 13.30AcrOdance12.00 - 13.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 AcrOdance17.30 - 19.00AcrOdance17.30 - 19.00
18.00 - 19.00 AcrOdance18.30 - 20.00AcrOdance18.30 - 20.00
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 AcrOdance Flex12.15 - 13.45AcrOdance Flex12.15 - 13.45
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance Flex20.30 - 22.00AcrOdance Flex20.30 - 22.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 AcrO Duets20.30 - 22.00AcrO Duets20.30 - 22.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 Handstand13.30 - 15.00Handstand13.30 - 15.00
14.00 - 15.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AcrOdance Kid10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 AcrOdance Kid14.00 - 15.00
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 AcrOdance Teen17.30 - 18.30AcrOdance Teen17.30 - 18.30
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance 4all11.00 - 12.00AcrOdance 4all11.00 - 12.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
14.00 - 15.00 Flexibility Time14.00 - 15.00Flexibility Time14.00 - 15.00Flexibility Time14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Flexibility Time19.15 - 20.15Flexibility Time19.15 - 20.15
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Pilates11.00 - 12.00Pilates11.00 - 12.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Vinyasa Yoga10.00 - 11.00
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Workshops11.00 - 14.00Workshops11.00 - 14.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Workshops18.30 - 21.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Σάββατο

 

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn