Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Vinyasa Yoga10.00 - 11.00AcrOdance Kid10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Pilates11.00 - 12.00AcrOdance 4all11.00 - 12.00Workshops11.00 - 14.00
12.00 - 13.00 AcrOdance Flex12.15 - 13.45AcrOdance12.00 - 13.30

Handstand13.30 - 15.00
AcrOdance Flex12.15 - 13.45AcrOdance12.00 - 13.30

Handstand13.30 - 15.00
AcrOdance12.00 - 13.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Flexibility Time14.00 - 15.00Flexibility Time14.00 - 15.00AcrOdance Kid14.00 - 15.00Flexibility Time14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Aerial Skills15.15 - 16.15

Aerial Skills16.20 - 17.20

Aerial Fitness17.30 - 18.30

AcrOdance18.30 - 20.00
Aerial Skills15.15 - 16.15

Aerial Skills16.20 - 17.20

Aerial Fitness17.30 - 18.30

Workshops18.30 - 21.30
Flexibility Time15.30 - 16.30
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 AcrOdance17.30 - 19.00Aerial Fitness17.30 - 18.30

AcrOdance18.30 - 20.00
AcrOdance17.30 - 19.00Workshops17.30 - 20.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Flexibility Time19.15 - 20.15

AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Flexibility Time19.15 - 20.15

AcrOdance Flex20.30 - 22.00
20.00 - 21.00 AcrO Duets20.30 - 22.00AcrO Duets20.30 - 22.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 AcrOdance12.00 - 13.30AcrOdance12.00 - 13.30AcrOdance12.00 - 13.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 AcrOdance17.30 - 19.00AcrOdance17.30 - 19.00
18.00 - 19.00 AcrOdance18.30 - 20.00AcrOdance18.30 - 20.00
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 AcrOdance Flex12.15 - 13.45AcrOdance Flex12.15 - 13.45
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance Flex20.30 - 22.00AcrOdance Flex20.30 - 22.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 AcrO Duets20.30 - 22.00AcrO Duets20.30 - 22.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 Handstand13.30 - 15.00Handstand13.30 - 15.00
14.00 - 15.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AcrOdance Kid10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 AcrOdance Kid14.00 - 15.00
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance 4all11.00 - 12.00
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
14.00 - 15.00 Flexibility Time14.00 - 15.00Flexibility Time14.00 - 15.00Flexibility Time14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Flexibility Time15.30 - 16.30
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Flexibility Time19.15 - 20.15Flexibility Time19.15 - 20.15
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Pilates11.00 - 12.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Vinyasa Yoga10.00 - 11.00
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Aerial Fitness17.30 - 18.30Aerial Fitness17.30 - 18.30Aerial Fitness17.30 - 18.30
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 Aerial Skills15.15 - 16.15

Aerial Skills16.20 - 17.20
Aerial Skills15.15 - 16.15

Aerial Skills16.20 - 17.20
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Workshops11.00 - 14.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Workshops17.30 - 20.30
18.00 - 19.00 Workshops18.30 - 21.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Σάββατο