Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
11.30 - 13.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
11.30 - 13.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
11.30 - 13.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
18.30 - 20.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
20.15 - 21.45
AcrOdance
μέσων-προχωρημένων
20.15 - 21.45
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
20.15 - 21.45
AcrOdance
μέσων-προχωρημένων
20.15 - 21.45
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
11.30 - 13.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
11.30 - 13.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
11.30 - 13.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
18.30 - 20.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
20.15 - 21.45
AcrOdance
μέσων-προχωρημένων
20.15 - 21.45
AcrOdance
αρχαρίων-μέσων
20.15 - 21.45
AcrOdance
μέσων-προχωρημένων
20.15 - 21.45
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο