Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Vinyasa Yoga10.30 - 11.30
Katerina Leontaritou
AcrOdance Kid10.00 - 11.00
Adamantia Theofilakou
11.00 - 12.00 Pilates11.00 - 12.00
Lydia Pothoulaki
Aerial Fitness11.00 - 12.00
Adamantia Theofilakou
12.00 - 13.00 AcrOdance Flex12.15 - 13.45
Lydia Pothoulaki
AcrOdance12.00 - 13.30
Adamantia Theofilakou


Handstand13.30 - 15.00
Anna Omiridi
AcrOdance Flex12.15 - 13.45
Lydia Pothoulaki
AcrOdance12.00 - 13.30
Anna Omiridi


Handstand13.30 - 15.00
Anna Omiridi
AcrOdance12.00 - 13.30
Lydia Pothoulaki
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Flexibility Time14.00 - 15.00
Lydia Pothoulaki
Flexibility Time14.00 - 15.00
Lydia Pothoulaki
AcrOdance14.00 - 15.30
Adamantia Theofilakou
Flexibility Time14.00 - 15.00
Lydia Pothoulaki
15.00 - 16.00 Aerial Skills15.00 - 16.00
Adamantia Theofilakou
Flexibility Time15.30 - 16.30
Lydia Pothoulaki
16.00 - 17.00 Aerial Skills16.00 - 17.00
Adamantia Theofilakou
17.00 - 18.00 Aerial Fitness17.30 - 18.30
Adamantia Theofilakou


AcrOdance18.30 - 20.00
Adamantia Theofilakou
AcrOdance17.30 - 19.00
Lydia Pothoulaki
Aerial Fitness17.30 - 18.30
Adamantia Theofilakou


AcrOdance18.30 - 20.00
Anna Omiridi
AcrOdance17.30 - 19.00
Lydia Pothoulaki
Aerial Fitness17.30 - 18.30
Adamantia Theofilakou
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Flexibility Time19.15 - 20.15
Lydia Pothoulaki


AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Lydia Pothoulaki
Flexibility Time19.15 - 20.15
Lydia Pothoulaki


AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Lydia Pothoulaki
20.00 - 21.00 AcrOdance20.30 - 22.00
Anna Omiridi
AcrOdance20.30 - 22.00
Anna Omiridi
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 AcrOdance12.00 - 13.30
Adamantia Theofilakou
AcrOdance12.00 - 13.30
Anna Omiridi
AcrOdance12.00 - 13.30
Lydia Pothoulaki
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 AcrOdance14.00 - 15.30
Adamantia Theofilakou
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 AcrOdance17.30 - 19.00
Lydia Pothoulaki
AcrOdance17.30 - 19.00
Lydia Pothoulaki
18.00 - 19.00 AcrOdance18.30 - 20.00
Adamantia Theofilakou
AcrOdance18.30 - 20.00
Anna Omiridi
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance20.30 - 22.00
Anna Omiridi
AcrOdance20.30 - 22.00
Anna Omiridi
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 AcrOdance Flex12.15 - 13.45
Lydia Pothoulaki
AcrOdance Flex12.15 - 13.45
Lydia Pothoulaki
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Lydia Pothoulaki
AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Lydia Pothoulaki
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 Handstand13.30 - 15.00
Anna Omiridi
Handstand13.30 - 15.00
Anna Omiridi
14.00 - 15.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AcrOdance Kid10.00 - 11.00
Adamantia Theofilakou
Click on the class name to get additional info

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
14.00 - 15.00 Flexibility Time14.00 - 15.00
Lydia Pothoulaki
Flexibility Time14.00 - 15.00
Lydia Pothoulaki
Flexibility Time14.00 - 15.00
Lydia Pothoulaki
15.00 - 16.00 Flexibility Time15.30 - 16.30
Lydia Pothoulaki
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Flexibility Time19.15 - 20.15
Lydia Pothoulaki
Flexibility Time19.15 - 20.15
Lydia Pothoulaki
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Pilates11.00 - 12.00
Lydia Pothoulaki
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Vinyasa Yoga10.30 - 11.30
Katerina Leontaritou
11.00 - 12.00
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Aerial Fitness11.00 - 12.00
Adamantia Theofilakou
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Aerial Fitness17.30 - 18.30
Adamantia Theofilakou
Aerial Fitness17.30 - 18.30
Adamantia Theofilakou
Aerial Fitness17.30 - 18.30
Adamantia Theofilakou
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 Aerial Skills15.00 - 16.00
Adamantia Theofilakou
16.00 - 17.00 Aerial Skills16.00 - 17.00
Adamantia Theofilakou
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info