Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 Workshops
Acrobatic Contemporary Dance
02-16/12
12.00 - 15.00
Yasmine Papaioannou
AcrOdance12.00 - 13.30
Anastasia Delta


Stretching13.45 - 14.45
Anastasia Delta
AcrOdance
προχωρημένων
12.00 - 15.00
Anna Omiridi
AcrOdance12.00 - 13.30
Anastasia Delta


Stretching13.45 - 14.45
Anastasia Delta
Παιδικό Τμήμα
AcrOdance Kid
12.00 - 13.00
Anastasia Delta
13.00 - 14.00 AcrOdance13.15 - 14.45
Anastasia Delta
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Παιδικό Τμήμα
Aerial Fun Kid
16.15 - 17.15
Klito Tsigkri


Aerial Fun17.30 - 18.30
Klito Tsigkri
17.00 - 18.00 Κύκλος 15 Μαθημάτων AcrO Duets
(φωτογράφηση σε studio)
17/12-18/02
17.30 - 19.00
Anna Omiridi
Workshops
Imporovisation - Καρδιά
23/10-27/11
17.30 - 19.00
Anna Omiridi
Κύκλος 15 Μαθημάτων AcrO Duets
(φωτογράφηση σε studio)
17/12-18/02
17.30 - 19.00
Anna Omiridi
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 AcrOdance19.15 - 20.45
Anastasia Delta
Stretching19.15 - 20.15
Katerina Leontaritou


AcrOdance20.30 - 22.00
Katerina Leontaritou
Stretching19.15 - 20.15
Katerina Leontaritou


AcrOdance20.30 - 22.00
Katerina Leontaritou
Workshops
AcrOdance Flex - Scorpion
(φωτογράφηση σε studio)
01-15/11
19.00 - 22.00
Anna Omiridi
20.00 - 21.00 AcrOdance
(!) Τμήμα Παράστασης
20.00 - 22.00
Anna Omiridi
21.00 - 22.00 Stretching21.00 - 22.00
Anastasia Delta
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 AcrOdance12.00 - 13.30
Anastasia Delta
AcrOdance
προχωρημένων
12.00 - 15.00
Anna Omiridi
AcrOdance12.00 - 13.30
Anastasia Delta
13.00 - 14.00 AcrOdance13.15 - 14.45
Anastasia Delta
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 AcrOdance19.15 - 20.45
Anastasia Delta
20.00 - 21.00 AcrOdance20.30 - 22.00
Katerina Leontaritou
AcrOdance
(!) Τμήμα Παράστασης
20.00 - 22.00
Anna Omiridi
AcrOdance20.30 - 22.00
Katerina Leontaritou
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 Stretching13.45 - 14.45
Anastasia Delta
Stretching13.45 - 14.45
Anastasia Delta
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Stretching19.15 - 20.15
Katerina Leontaritou
Stretching19.15 - 20.15
Katerina Leontaritou
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Stretching21.00 - 22.00
Anastasia Delta
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Aerial Fun17.30 - 18.30
Klito Tsigkri
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 Παιδικό Τμήμα
AcrOdance Kid
12.00 - 13.00
Anastasia Delta
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Παιδικό Τμήμα
Aerial Fun Kid
16.15 - 17.15
Klito Tsigkri
17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Κύκλος 15 Μαθημάτων AcrO Duets
(φωτογράφηση σε studio)
17/12-18/02
17.30 - 19.00
Anna Omiridi
Κύκλος 15 Μαθημάτων AcrO Duets
(φωτογράφηση σε studio)
17/12-18/02
17.30 - 19.00
Anna Omiridi
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 Workshops
Acrobatic Contemporary Dance
02-16/12
12.00 - 15.00
Yasmine Papaioannou
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Workshops
Imporovisation - Καρδιά
23/10-27/11
17.30 - 19.00
Anna Omiridi
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Workshops
AcrOdance Flex - Scorpion
(φωτογράφηση σε studio)
01-15/11
19.00 - 22.00
Anna Omiridi
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή