Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance Flex
Αρχαρίων
11.00 - 12.30
AcrOdance Flex
Αρχαρίων
11.00 - 12.30
AcrOdance Workshops
Handstand & Flex
11.00 - 14.00
16/06-30/06
12.00 - 13.00 AcrOdance
Project
12.00 - 13.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων
18.00 - 19.30
AcrOdance Workshops
Handstand & Flex
18.00 - 21.00
16/06-30/06
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance Flex
Μέσων
20.00 - 21.30
AcrOdance Flex
Μέσων
20.00 - 21.30
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 AcrOdance
Project
12.00 - 13.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων
18.00 - 19.30
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance Flex
Αρχαρίων
11.00 - 12.30
AcrOdance Flex
Αρχαρίων
11.00 - 12.30
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance Flex
Μέσων
20.00 - 21.30
AcrOdance Flex
Μέσων
20.00 - 21.30
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance Workshops
Handstand & Flex
11.00 - 14.00
16/06-30/06
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 AcrOdance Workshops
Handstand & Flex
18.00 - 21.00
16/06-30/06
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn