Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance Flex
Αρχαρίων
11.00 - 12.30
από 04/09
AcrOdance Flex
Αρχαρίων
11.00 - 12.30
από 06/09
12.00 - 13.00 AcrOdance
Προχωρημένων
12.00 - 13.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων
18.00 - 19.30
από 05/09
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων
18.00 - 19.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance Flex
Μέσων
20.00 - 21.30
από 05/09
AcrOdance Flex
Μέσων
20.00 - 21.30
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 AcrOdance
Προχωρημένων
12.00 - 13.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων
18.00 - 19.30
από 05/09
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.00 - 19.30
AcrOdance
Αρχαρίων
18.00 - 19.30
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance Flex
Αρχαρίων
11.00 - 12.30
από 04/09
AcrOdance Flex
Αρχαρίων
11.00 - 12.30
από 06/09
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance Flex
Μέσων
20.00 - 21.30
από 05/09
AcrOdance Flex
Μέσων
20.00 - 21.30
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn