Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Aerial Fundamentals11.00 - 12.00
Klito Tsigkri
AcrOdance
αρχαρίων
11.00 - 12.30
Anastasia Delta


Stretching12.30 - 13.30
Yasmine Papaioannou
AcrOdance Kid11.00 - 12.00
Anastasia Delta
12.00 - 13.00 Stretching12.30 - 13.30
Yasmine Papaioannou


AcrOdance Flex13.30 - 15.00
Anastasia Delta
AcrOdance
αρχαρίων
12.00 - 13.30
Mariliza Chrysikaki


Handstand
αρχαρίων
13.30 - 15.00
Mariliza Chrysikaki
AcrOdance
προχωρημένων
12.00 - 13.30
Anna Omiridi


Handstand
προχωρημένων
13.30 - 15.00
Anna Omiridi
AcrOdance
αρχαρίων
12.00 - 13.30
Katerina Leontaritou


Stretching13.30 - 14.30
Anastasia Delta
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Aerial Skills Kid16.15 - 17.15
Klito Tsigkri


Aerial Fundamentals17.30 - 18.30
Klito Tsigkri
17.00 - 18.00 AcrOdance
αρχαρίων
17.30 - 19.00
Anastasia Delta
AcrOdance
αρχαρίων
17.30 - 19.00
Anastasia Delta
18.00 - 19.00 AcrOdance
αρχαρίων
18.45 - 20.15
Mariliza Chrysikaki


AcrOdance
προχωρημένων
20.30 - 22.00
Anna Omiridi
AcrOdance
αρχαρίων
18.45 - 20.15
Mariliza Chrysikaki


AcrOdance
προχωρημένων
20.30 - 22.00
Anna Omiridi
19.00 - 20.00 Stretching19.15 - 20.15
Katerina Leontaritou


AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Anastasia Delta
Stretching19.15 - 20.15
Katerina Leontaritou


AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Anastasia Delta
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance
αρχαρίων
11.00 - 12.30
Anastasia Delta
12.00 - 13.00 AcrOdance
αρχαρίων
12.00 - 13.30
Mariliza Chrysikaki
AcrOdance
προχωρημένων
12.00 - 13.30
Anna Omiridi
AcrOdance
αρχαρίων
12.00 - 13.30
Katerina Leontaritou
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 AcrOdance
αρχαρίων
17.30 - 19.00
Anastasia Delta
AcrOdance
αρχαρίων
17.30 - 19.00
Anastasia Delta
18.00 - 19.00 AcrOdance
αρχαρίων
18.45 - 20.15
Mariliza Chrysikaki


AcrOdance
προχωρημένων
20.30 - 22.00
Anna Omiridi
AcrOdance
αρχαρίων
18.45 - 20.15
Mariliza Chrysikaki


AcrOdance
προχωρημένων
20.30 - 22.00
Anna Omiridi
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 AcrOdance Flex13.30 - 15.00
Anastasia Delta
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Anastasia Delta
AcrOdance Flex20.30 - 22.00
Anastasia Delta
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 Handstand
αρχαρίων
13.30 - 15.00
Mariliza Chrysikaki
Handstand
προχωρημένων
13.30 - 15.00
Anna Omiridi
14.00 - 15.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 Stretching12.30 - 13.30
Yasmine Papaioannou
Stretching12.30 - 13.30
Yasmine Papaioannou
13.00 - 14.00 Stretching13.30 - 14.30
Anastasia Delta
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Stretching19.15 - 20.15
Katerina Leontaritou
Stretching19.15 - 20.15
Katerina Leontaritou
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Aerial Fundamentals11.00 - 12.00
Klito Tsigkri
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Aerial Fundamentals17.30 - 18.30
Klito Tsigkri
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance Kid11.00 - 12.00
Anastasia Delta
Click on the class name to get additional info

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16.00 - 17.00 Aerial Skills Kid16.15 - 17.15
Klito Tsigkri
17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info