Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AcrOdance στο Σπίτι
Αρχαρίων-Μέσων
10.15 - 11.15
Stretching
Μικτό
10.15 - 11.15

AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
11.30 - 13.00
11.00 - 12.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
11.30 - 13.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Stretching
Μικτό
17.15 - 18.15

AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.30 - 20.00
18.00 - 19.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.30 - 20.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
20.15 - 21.45
AcrOdance
Μέσων-Προχωρημένων
20.15 - 21.45
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
20.15 - 21.45
AcrOdance
Μέσων-Προχωρημένων
20.15 - 21.45
AcrOdance στο Σπίτι
Μέσων-Προχωρημένων
20.15 - 21.15
03&17/12
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
11.30 - 13.00
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
11.30 - 13.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.30 - 20.00
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
18.30 - 20.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
20.15 - 21.45
AcrOdance
Μέσων-Προχωρημένων
20.15 - 21.45
AcrOdance
Αρχαρίων-Μέσων
20.15 - 21.45
AcrOdance
Μέσων-Προχωρημένων
20.15 - 21.45
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Stretching
Μικτό
10.15 - 11.15
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Stretching
Μικτό
17.15 - 18.15
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AcrOdance στο Σπίτι
Αρχαρίων-Μέσων
10.15 - 11.15
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AcrOdance στο Σπίτι
Μέσων-Προχωρημένων
20.15 - 21.15
03&17/12
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Παρασκευή