Διεθνές Δίπλωμα – Πιστοποίηση AcrOdance

450h για Level 1, 2 & 3

Στο κάθε Level:

• 130h μαθήματα

• 10h θεωρία

• 10h πρακτική

Extras:

• Συμμετοχή σε 1 παράσταση AcrOdance

 

Το ειδικό πρόγραμμα της σχολής μας, παρέχει Διεθνή Πιστοποίηση για όσους πραγματικά αγαπούν το χορό και τα ακροβατικά και θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματικό δίπλωμα δασκάλου AcrOdance ή να εμπλουτίσουν την εκπαίδευση τους και το βιογραφικό τους, κατέχοντας αναγνωρισμένη Διεθνή Πιστοποίηση σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα Διεθνή Διπλώματα που δίνει η σχολή AcrOdance by Anna Omiridi, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID, UNESCO www.cid-portal.org, πρέπει να ακολουθήσουν με συνέπεια τα μαθήματα, τη θεωρία, την πρακτική εξάσκηση και να λάβουν μέρος σε παραστάσεις που θα ορισθούν από τη σχολή, στο επίπεδο που αντιστοιχεί στην εκπαίδευσή τους (Level 1, 2, 3), ώστε να κρίνονται από την εκάστοτε επιτροπή.

To κάθε Level αφορά:

• Βασικά μαθήματα AcrOdance, AcrOdance Flex, Handstand & AcrO Duets
• Δημιουργία ατομικής και ομαδικής χορογραφίας Παρουσίαση χορογραφίας
• Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

Το δίπλωμα λειτουργεί σε 3 ανεξάρτητα επίπεδα και το κάθε επίπεδο προϋποθέτει 150 ώρες διδασκαλίας.

Διαπιστευτήρια – Διεθνές Συμβούλιο Χορού CID – UNESCO

• Επίσημα αναγνωρισμένο από την UNESCO και τις εκάστοτε κυβερνήσεις
• Παγκοσμίως μέλη του είναι πάνω από 1100 φορείς (ομοσπονδίες, σχολές, διαγωνισμοί, κ.ά.) καθώς και πάνω από 8.000 άτομα (χορογράφοι, εκπαιδευτικοί, κριτικοί κ.ά) σε 170 χώρες
• Ανεξάρτητο από οποιεσδήποτε επιρροές και ενδιαφέροντα
• Διεθνές, μη κερδοσκοπικός φορέας, δημοκρατικά οργανωμένο με εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο, σταθερή εδραίωση με μακρά ιστορία άνω των 40 χρόνων, αρμόδιο να φέρνει σε επαφή τους καλύτερους ειδικούς του χορού, περιλαμβάνει όλα τα είδη χορού χωρίς διακρίσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στη Γραμματεία της σχολής μας.