• Μηνιαίοι Στόχοι Μαΐου 2016

    Μηνιαίοι Στόχοι Μαΐου 2016

    Κάθε μήνα κι ένας ομαδικός στόχος! Μαθήματα AcrOdance: Ανακυβίστηση στην κατακόρυφο – backward roll to handstand!! Αυτό το μήνα μαθαίνουμε – επαναλαμβάνουμε ασκήσεις όπως 1.κυβίστηση (forward roll), 2.ανακυβίστηση (backward roll), 3.αλματική κυβίστηση – πανθηράκι (dive roll), 4.ανεστραμμένη στήριξη – κατακόρυφο (handstand) και 5.κατακόρυφο κυβίστηση (handstand forward roll) θέλοντας να καταλήξουμε στην “ανακυβίστηση στην κατακόρυφο” (backward