• Μηνιαίος Στόχος Μαρτίου-Απριλίου 2015

  Μηνιαίος Στόχος Μαρτίου-Απριλίου 2015

  Κάθε μήνα κι ένας ομαδικός στόχος!

  Αυτό το μήνα ασχολούμαστε με ασκήσεις όπως κυβίστηση, ανακυβίστηση, πλάγια χειροκυβίστηση (τροχός), αλματική κυβίστηση (πανθηράκι), χειροκυβίστηση, χειροανακυβίστηση, συνδιασμούς αυτών και άλλων μεταξύ τους, καθώς και συνδιασμούς με την κατακόρυφη στήριξη.

  Ο μηνιαίος στόχος του Μαρτίου, μέσω παιγνιωδών, αλλά βασικών ασκήσεων, που οι περισσότερες προέρχονται από τον κόσμο του παιδιού και είναι εύκολες, χρήσιμες και αρκετά διασκεδαστικές, αποσκοπεί στην πολύπλευρη ενδυνάμωση και ευλυγισία χεριών και ποδιών, τη δυνατότητα προσανατολισμού στο χώρο, την εκμάθηση ελέγχου του σώματος, την απόκτηση θάρρους, την καλλιέργεια επιδεξιότητας, ρυθμού, συντονισμού και κινητικής δεξιότητας.

  Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στον πλήρη έλεγχο του σώματος και την ευλυγισία της σπονδυλικής στήλης, της ωμικής χώρας και των χεριών.

  Let’s roll..!!

  Δες τον επόμενο μηνιαίο στόχο!